Team coaching

Duurzaam presteren
MKB tot grote corporate organisaties

Team-coaching

Team coaching

Een succesvol team: groep van individuen die een gezamenlijk doel hebben en voor elkaar door het vuur gaan, voor vereniging van het team en het gezamenlijke resultaat.

De kenmerken van een succesvol team: 

9

Duidelijke afspraken

9

Elkaar vertrouwen

9

Weten wat er van hen verwacht wordt

9

Persoonlijke ambities delen

9

Individueel voornamelijk in hun talenten kunnen werken

De 6 ingrediënten voor een succesvol team.

$

1. Gemeenschappelijk doel

Een gezamenlijke betekenis waar iedereen voor wil gaan, die groter is dan het persoonlijke gewin. Gestaafd op diepere gedeelde waarden.

$

2. Heldere spelregels

Teamregels waar je je altijd aan houdt en op kunt terugvallen, van praktisch tot groot. Hoe laat spreken we af? Tot altijd positieve feedback geven.

$

3. Vertrouwen

Betrouwbaar in levering, aanwezigheid (er zijn voor het team en niet alleen voor jezelf), aan afspraken houden, focus houden op het gezamenlijke doel.

$

4. Taken (heldere taakomschrijving)

Kan ik de taken vervullen? Heb ik de vaardigheden om de taken te kunnen vervullen?

$

5. Duidelijk zijn over de ambities

Heldere teamambities maar ook heldere persoonlijke ambities. Hoe kan dat samen gaan? Transparantie en veiligheid om eerlijk te zijn.

$

6. Persoonlijke ontwikkeling

Differentiatie- iedereen heeft andere talenten, geen eenheidsworst willen creëren. Waardering van de verschillen. 

CYS-company

Balans vinden in je team

Meer doen in je werk waar je sterk in bent, dat worden de wapens van het team. Het gaat erom te zoeken in een team naar de balans.

70% van je werk dient te bestaan uit taken waarin je je kracht/talent inzet, dat is voldoende om gemotiveerd te blijven.
30% moet je wel kunnen, dat zijn taken die erbij horen om op dit niveau te kunnen presteren.

Wat kan je van mij verwachten?

Team-coaching
Teamcoaching met individuele aandacht voor persoonlijke leerprocessen.

Deze leerprocessen doorzie ik en spiegel de betreffende deelnemer op zijn/haar gedrag waardoor bewustwording ontstaat. Zo ontstaat er ruimte voor ander, nieuw gedrag. De deelnemer krijgt advies hoe dit nou mee te nemen naar het dagelijkse werk. Op deze wijze kan het echt ingebed kan worden doordat deelnemers met praktische handvatten voor hun eigen unieke werk verder kunnen.

Ik neem in mijn teamcoaching alle 6 stappen mee die nodig zijn voor de ontwikkeling van een succesvol team. In een veilige setting zorg ik dat ieder zich kwetsbaar op kan stellen en durft te delen wat nodig is om samen constructieve stappen te kunnen zetten. Het constructieve conflict gaan we daarin niet uit de weg.

Team-coaching

Ook voor grote organisaties

500+ medewerkers

Ook voor grote organisaties is een maatwerk oplossing mogelijk. Door samenwerking aan te gaan met professionals kan ik een heel programma draaien. Je ziet vaak dat juist door samenwerking met externe professionals wij als objectieve partij veel voor elkaar krijgen in korte programma’s. Deze programma’s zijn heel effectief doordat allen hun eigen expertise inbrengen waardoor de deelnemers snel vorderingen maken en ander gedrag ook daadwerkelijk direct in hun eigen werk kunnen doorvoeren.

Projecten

Op dit moment werkt Cyscompany heel nauw samen met Moed Management.

Samen doen we fantastische projecten op het gebied van teamontwikkeling, coachend leiderschap, duurzame inzetbaarheid, ontwikkelen van nieuwe interventies en adviseren van de directie om een nieuwe structuur te ontwikkelen en indien nodig de cultuur van de organisatie te veranderen.

Gezamenlijk recente projecten
9

Zuyderland Thuiszorg

500 thuiszorgers en MT getraind in meerdere dagen

9

SVB (Sociale Verzekeringsbank)

Coachend leiderschap en teamontwikkeling

9

UWV

Traject medewerkers omgaan met (werk)druk

Langlopende 500+  trajecten

N

Project Management Bureau (PMB) Gemeente Amsterdam

Training en coaching gericht op energiemanagement.

N

Waternet Amsterdam

Training en coaching gericht op vitaliteit en teamontwikkeling.

Samen wordt gekeken naar de gewenste resultaten van de training en daarop wordt de inhoud van de trainingen besproken. Dit is altijd maatwerk.

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met me op via 06-23755180 of stuur me een bericht.